Blog

Attraktionslagen

Min sanning gällandes Attraktionslagen

Attraktionslagen om relationer och kärlek.
När du ringer mig och vill få reda på om kärleken kommer in i ditt liv så får jag in din energi i min kropp och om du är i en låg vibration så känner, hör och ser jag inte att det kommer någon in i ditt liv.
Jag kan förnimma att det finns någon därute som kommer att älskar dig men ofta, får jag inte in, mer än så.
För att jag skall kunna se, höra och känna det positiva som kommer in i ditt liv så vill jag lära dig hur du skall göra för att attrahera in kärlek in i ditt liv.
ALLT HANDLAR OM DIG OCH INGEN ANNAN
DET DU SÅR FÅR DU SKÖRDA

Granarna blockerar solen från att nå in i skogen så är det även med negativa känslor.

Allt du tänker på som skapar en känsla i dig kommer du att få.
Tänk på en Bumerang, den kastar vi iväg och den kommer tillbaka.
Så fungerar attraktionslagen.
Varje tanke du sänder ut skapar en känsla i din kropp.
Denna tanke, känsla skapar du och ingen annan.
Om du tänker negativa tankar så skapar du negativa känslor.
Om du tänker positiva tankar så skapar du positiva känslor.
För att få mer positivitet i ditt liv skall du ständigt vara i en positiv känsla. Vad som än händer i dit liv skall du vara positiv.
Jag hör vad du tänker! Du säger, Det är inte så lätt!
Vill du verkligen ha det liv du har idag eller!
Är du svart och negativ och bara ibland tänker positiva, kärleksfulla tankar/känslor så får du fortfarande negativitet i ditt liv.
Ju mer av det ena desto mindre av det andra.
Plus och minus tar ju ut varandra.
Tänker du att du skulle vilja få något från någon annan så skall du vara i en positiv känsla.
Tänker du att du skulle vilja träffa en ny kärlek så är det ett positivt tänkande/kännande som krävs.
Andra personen runt dig får då denna positiva energi och du skapar så att det du vill ha kommer till dig.
Visualisera det du vill ha och ha en kärleksfull känsla samtidigt som du tänker och känner att du redan har det du vill ha.

I en relation
När du tänker att den andra personen inte ger dig det du behöver så skapar du ett negativt flöde och du får mer av det negativa från den personen du ville ha något positivt från.
I en relation skapar du hela tiden det du får.
Det är inte den andra parten det är DU som skapar din verklighet.
Så TÄNK positivt snälla fina du, TÄNK snälla, kärleksfulla tankar om andra då får du samma känslor tillbaka.
På jobbet kanske du har en del människor som du går och är irriterad på och då sänder du ut negativ energi till de människorna. När du gör det så får du fortsätta att vara irriterad på de människorna för det du känner det får du.

Är du intresserad av att få det du vill ha!
Ring mig så lär jag dig hur du skall tänka och känna för att det skall ske.