Blog

Spå i Kort

Spå i kort är något som funnits i många år.
Tarotkort kom till på 1400 talet. Det var Italien som var först ut.
Korten användes då till att spela med i de rikas sällskapsliv. Det spelas fortfarande med korten i vissa kretsar.
På 1700 talet började man att använda Tarotkorten mer och mer till att spå med.
Många medium fann att universums guider, änglar och vägvisarna kunde med hjälp av korten förmedla framtid till de som hade en fråga eller bara ville veta hur framtiden ter sig.
Att spå i kort är väldigt speciellt, då ett medium tolkar korten utifrån det som kommer till hen från universum. Energierna som kommer då ett kort dras eller läggs är så tydliga.
Guiderna kan komma och tolka kortet/korten.
Det finns så många olika sorters kortlek och varje medium känner vilket kortlek som passar hen.
Jag använder mig av Den Goda Tarot leken då den vibrerar i samma energi som jag.
Spå i kort kan även vara att reflektera över det som har varit eller som kommer att komma.
Det är alltid den som blir spådd som skall tolka betydelsen av det som mediet får fram genom korten.
Spå i Kort kan jag göra åt dig om du ber mig att göra det då du ringer.
Jag spår via det antal kort du bestämmer och jag ger dig universums svar som du själv tolkar.

Alla tolkar vi på det sätt vi får till oss från våra guider.
Mina guider ger ett svar och ett annat medium får svaret från sin guide.
Tid och spådom är oerhört svårt att tala om, då det i universum ej pratas om tid.
Här på Jorden går allt väldigt långsamt och allt är trögt.

Ute i Universum går tiden på ett helt annat sätt, de säger att tiden inte existerar.
Så när du frågar ett medium om när det eller det skall inträffa så kan vi ej tala om exakt när.
Ha tålamod- allt ordnar sig.