Blog

SPEGLINGAR

Visste du att du speglar, hela tiden dig själv i alla andra som du möter.
I alla dina möten med andra människor sker en spegling.
När du är i ett positivt kärleksfullt tänkande och kännande så speglar du ut detta till andra människor men även till djuren och naturen.
De vibrationer som du sänder ut kommer hela tiden tillbaka till dig i samma frekvens.

ÄLSKA DIG SJÄLV, DU ÄR EN ÄNGEL


Så att vara positiv och kärleksfull ger dig samma sak åter.
Har du minsta lilla negativitet inom dig när du möter en annan människa så kommer du att mötas av en negativitet från de människor du möter.
Allt du sänder ut är en spegling av andra och det du speglar tillbaka är från dig själv.
Svårt!
Om vi säger så här då, när du ser dig i spegeln så ser du din spegelbild.
När du ser på andra så är det fortfarande din spegelbild du ser.
Så för att sammanfatta det i känslor och tankar så är det din känsla av dig själv du känner och dina tankar som du har av dig själv som kommer tillbaka från den du möter.  VAR SANN MOT DIG SJÄLV!


En liknelse till, är du rädd för en hund du möter så känner hunden din känsla av rädsla och sänder ut ett morrande mot dig som skapar mer rädsla.
En spegling i dig som hunden speglar tillbaka till dig.
Jag tar en till liknelse så kanske du förstår!
Varje gång du möter en människa som är jobbig enligt ditt tycke så är det något du speglar inom dig. ÄLSKA DIG SJÄLV! Sänd ljus och kärlek till dig själv så försvinner den jobbiga personen ur ditt liv eller så är personen inte jobbig längre.
Det du sänder ut om dig själv kommer alltid tillbaka i form av andra människor och situationer. STÅ I DIN EGEN KRAFT!